Anni-Frid Lyngstad

Man vill ju leva lite dessemellan (Audio)

Så går en dag och jag tycker alla liknar varann
Säg, finns det flera som känner så? Jag undrar ibland.

Man har sin dag och har man sitt knog
Ibland så känns det man har fått nog.

(Omkväde:)
Man vill ju leva lite dessemellan
Med jobb och möda, har man sin föda
Men man vill leva lite dessemellan
Fast det är sällan som det blir av.

Vi har väl alla en hemlig önskan, bär på en dröm
Som aldrig uppfylls ty vårt förnuft, det viskar oss glöm.

Man ville loss för en enda dag,
från alla plikter och obehag.

Omkväde

Man ville byta en bulrig stad mot stillhet och ro
Att kanske blott för en stund få slippa jäkta och gno

Slå av på takten sin lite grann
Det känns så hetsande hård ibland.

Omkväde (3x)

Hansis Schlagerseiten