De Stranger

Lot ons stoppen m die komedie

Lot ons stoppe m die komedie
want die speel ik nimmer mee, mmm...
'k zien ni langer, nog enige rede
't weurdt mij teveel... naa zeg ik "nee"

v'r de vriende, en v'r de gebure
dr ware wij 't veurbeeldig paar, mmm
mor binnenskamers, tusse vier mure
was daar ni veel nimer van waar

wie was schuldig..wie zal het zegge
lee g' et on aa, of lee g' et on mij, mmm
och, 't is onzinnig, om da d' uit te legge
het lee gewoon on allebei

Al die jare, duurden eeuwen
en de verveling wier te groot, mmm
we verleerden, zelfs om te schreeuwen
want ons gevulens waren dood

wa blft 'r over van da schoon begin
van ons hartstocht... van da vuur
al wa d' ons rest is e verknoeid gezin
en de prijs is mij te duur.

Blijve we same, veur de kind're
of mor veur de schone schijn, mmm
mor moet die komedie, ons dan verhinde're
om eindlijk is oprecht te zijn.

Kom... kom lot ons stoppen m die komedie
want we doen mekaar mor pijn, mmm
lot ons uiteen gaanmor dan in vrede
dan late w' ons zien lak a we zijn.

Hansis Schlagerseiten