Corry Brokken

La mamma (Video)

Zij is zigeunerkoningin
Zij heeft de trots van een vorstin
En toch zegt iedereen "la mamma"

Zij is de moeder, wijs en goed,
van kinderen met zigeunerbloed
Maar ook haar onderdanen zijn
verstrooid als zand in de woestijn.

Zij voelen, hoe, dat weet men niet
Het is als of men het voorziet
En de zigeunerkaravaan
vertrekt, komt overal vandaan naar la mamma.

Over de bergen, het ravijn
Zij moeten bij la mamma zijn
Het wordt de laatste reis, la mamma.

En elke voerman maant tot spoed
Men weet, men voelt in elke stoet
en zacht weemoedig klinkt een lied
van stil verdriet |: Ave Maria :|

La Mamma wacht, dat voelt een kind
Ze gaan gedragen door de wind,
zo als het altijd is gegaan
Ze komen overal vandaan.

Ze zijn op tijd, staan om haar heen
Ze lieten haar zo vaak alleen
Maar nu is iedereen bij mamma.

Haar zwarte haar werd zilvergrijs
Haar hart was mild, haar liefde wijs
Het afscheid valt haar nu niet zwaar
Ze kwamen allemaal voor haar.

Nog eenmaal gaat haar blik in 't rond,
naar Georgio, eens een vagebond,
en Mario, de gitarist
La Mamma heeft ze zo gemist, ja, la mamma.

Zij was zigeunerkoningin
Zij had de trots van een vorstin
En toch zei iedereen "la mamma"

Zij was de moeder, wijs en goed,
van kinderen met zigeunerbloed
Zij staan nu allen om haar heen
La mamma laat ze nu alleen - Ave Maria!

Zij slaan een kruis en bidden zacht
haar laatste dag wordt eeuwig nacht
Een laatste kus, zij moeten gaan
Zij kwamen overal vandaan.

Maar haar beeld, haar hart, haar geest
zal bij hen zijn.

Hansis Schlagerseiten