Gábor Domján

Köszönöm neked élet (Video)

Köszönöm neked élet, hogy annyi mindent adtál:
Hangot és beszédet, a gondolatnak formát
Hogy kérdezzek s feleljek, egyenes utat leljek,
anyát, barátot, testvért összefűző fénysugárt
a lélektől lélekig elérő szeretet útját.

Lá lá lá...

Köszönöm neked élet, hogy annyi mindent adtál:
Figyelmet a csendre és a hangra hallást,
hogy hallhassak éji neszt, madárdalt, rikoltást,
tengert, zúgó tengert, eső lágy kopogását,
s szeretőmnek élettel telt, zengő hangját.

Lá lá lá...

Köszönöm neked élet, hogy annyi mindent adtál:
Fényt a két szememnek s bele éles látást,
hogy felismerhessek feketét, fehéret,
a magas égről a benne rengő csillagtengert,
s az emberek tömegéről Téged, az egyetlent.

Lá lá lá...

Köszönöm neked élet, hogy annyi mindent adtál:
Fájdalmat, örömet, nevetést és sírást,
s azt, mi megmér, megrostál szót, szándékot, tettet
A tüzet, a vizet, mi bennem dalt formál,
e dalt, mely nem enyém, de ím a tied most már.

Lá lá lá...

Köszönöm neked élet, hogy annyi mindent adtál:
Inaimba iramot, lábaimba járást,
hogy bejárhassak síkot, dombot, hegyvidéket,
üres tanyát, zsúfolt várost és ezer népet,
hogy végre házadba, tehozzád, hazatérjek.

Lá lá lá...

Köszönöm az életet... köszönöm élet!

Hansis Schlagerseiten