De Strangers

Juul Caesr

Holadijoo... holadijee... Juul Caesar... av

In den tijd van de Romeinen,
en van grote Juul Caesar...
reej’ d’r nievrans nog gen treinen
dus kwam hij… m peird en kr…
stillekes afzakke tot hire...
toen zag hij e peleton,
Eburonen en Trevieren…
a kwam, a zag… en overwon...!

Toen ging hij z’n lief wa kussen,
want de Juul, da was ‘ne man…
en hij hakte ondertussen
de Menapirs in de pan…!
muug-gekust, en muug-gestreden
kropen hij n zijne sjoe…
dan m stijve lijf-en-leden
in ‘ne zachte lits-jumeaux...

Av… Caesr…

’s Anderendaags schreef h’m nor Rome,
m z’n lief in handbereik:
‘k heb vannacht hier ligge dromen,
van ’n hl klein keuninkrijk...!
waar Menapirs en Trevieren
m getweeje... as da kon,
same kreikelen en pintelieren
oep de wijs van den Brabasson...!

En waar af en toe nog nen "blauwvoet"
mor Sabena nimmer vliegt
en Mathil’ oep e Lakens’ landgoed
’n klein keuninginnneke wiegt...
waar ze bter zn in staken
dan in spraaktechnologie,
en mor nief’ partijkes maken
tot ’n partij-kakafonie...!

Av… Caesr…

Zijnen droom is uitgekomen
dus, van Caesar mag allicht
feit’lak weurren aangenomen
dad’ hij Belgi hee’ gesticht...
naa mor pas, hebbe wij vernomen
uit slecht-ingelichte bron
dat ‘r nieven tekst go komen
oep den aawen Brabasson:

Av Caesar, rste keuning van de Belgen
volges ons zedde gij ‘ne wre kadee…
‘ne wijvezot, en nor ’t schijnt oek ‘ne gezellige,
toch kwaamde nooit, oep radio of teevee
naa meugde gij, bajons oep de cee-dee
holadioo, av oladiee…!!!

Hansis Schlagerseiten