De Strangers

Juicht, Belgen, juicht

In 1830 hee 'nen hoop m schaar figure
hier in dees kontreie m de mense wa gezwanst
want m geld en macht deej-ze toen al zotte kure
z'hemme dus mor rap-rap den Belgiek ineengeflanst
of iedereen daar blij m was, kon d'heren wel ni rotte
ze gaven in 'n grondwet iedereen gelijke kans
die kans was zo gelijk wel ni veur Vlomse hottentotten
die moesten het van in 't begin mor snappen in het Frans

Juicht, Belgen, juicht, m al 't volk da ge zij'
juicht van a een, a twee, a drij
honderdvijftig jaar kat en hond m mekaar
da's potverdemme 'n karwei
m hil den Belgiek mor ni m mij.

Ze zeeje: " 't weurd e koninkrijk, d'r loopt alleman veur warm
d'r kan ons niks gebeure, w'hemme kerk en kapitaal
't n houdt de Vlaming loemp, en het ander houdt 'm arm
ofwel past 'm zich aan in ons Franse moedertaal
in Brussel is da gelukt, da's te danke on ons leiders
da Brussel moet n deurgaan veur d'hoofdstad van ons land
'ne nest m Vlomse bastaarden en hope gastarbeiders
d noemmekik gin hoofdstad, mor da noemekik ' n schand

Juicht, Belgen juicht, m al 't volk da ge zij
juicht van a n, a twee, a drij
rood, geel en zwart lee zo naa on oe hart
dus feest olle allemaal mor zot
veur ons kan hil Bellege op de pot!

D'r wier ons na gevraagd van da d'ammol te gon viere
van in d'hoge venen tot on het noordzeestrand
en was 't ni veur te blte, ja dan zou'k 'r goe m giere
wie is 'r op 'n begrafenis n grappig en plezant
mor eig'lijk feit'lijk valt er toch wel iets te jubbelere
iets wa d'echte Belge nog altijd ni goe ga
het feit da naa zo'n honderdvijftig jaar van koejenere
Bellege nog veur 't grootste paart uit Vlaminge besta!

Juicht, Belgen, juicht, m al 't volk da ge zij'
juicht van a n, a twee, a drij
m'nen beste souvenir zn oe fritte en oe bier
da's 't enige goe wa gij bezit
en veur de rest is bellege failliet!

In 1980 doen dezellefde schaar figure...!

Hansis Schlagerseiten