Theo & zijn troubadours

Jou herken ik met gesloten ogen

Eenzaam liep ik door de straten,
daar zag ik een schaduw staan
Toen zijn alle lichten uitgegaan, maar
'k wist waarom mijn hart zo snel ging slaan

(Refrein:)
Jou herken ik met gesloten ogen,
zonder licht in diepe duisternis
Jou herken ik met gesloten ogen
want mijn hart zegt wie het is

Velen kussen vaak bij maanlicht,
anderen als de zon weer lacht
Jou wil ik wel alle uren kussen,
als je wilt ook midden in de nacht

Refrein

Hansis Schlagerseiten