Anita Lindblom

Jag finns i Hamburg

(Omkväde:)
Jag går i Hamburg, ja matros
Jag är din dryck, jag är din ros
Jag finns i Hamburg min matros
Jag är din tröst, jag är din blues.

(...)

Hansis Schlagerseiten