Anni-Frid Lyngstad

Jag är mig sjölv nu (Video)

(Omkväde:)
Långsamt så vänjer jag mej
Att ordna dan så den går utan dej
Jag är själv nu, jag är mej själv nu.

Du klev rakt på in i mitt inre
Jag blev så liten i din famn
Men du var mindre du
När din mask föll av utav allt du gav
Du lever i ett sagoland.

Omkväde

Under din världsvana yta
Är du ej långt mer än ett barn
När du blir äldre du
Kan du fråga mej och jag ska svara dej
Om hur man ger och hur man tar, oh oh

Omkväde (bis)

Hansis Schlagerseiten