Åse Kleveland

Intet er nytt under solen

|: Jeg vet om en gammel mann,
en som har levd lenge :|

Han er så snill når han spør
meg om hva som har hendt meg,
og om solen har brent meg.

Jeg prater og søker trøst,
han gynger i stolen
Han sier med sprukken røst:
"Intet er nytt under solen!"

Instrumental

|: Men hva har vel det å si
om ting har hendt før meg? :|

Nei, det som gjør meg
så vondt med alt det som han visste
at hans øyne er triste.

Hva har jeg å vente på
meg selv der i stolen?
Når han er så trist der nå,
intet er nytt under solen.

Hansis Schlagerseiten