De Strangers

Ik ben de zoon van 'ne migrant (Video)

In '62 kwam papa
vanuit Marokko m mama
en m hun kinnekes nor hier
dr liete z' alles in de steek
heel hun famille en hun streek
da deej' ze ni veur hun plezier.

Hier in de stad hebbe z' iet g'huurd
in zo 'n arme mensebuurt
dicht ba de Papa zijn fabriek
tusse twee shifte mokten hij
ba Mama nog wa kindjes bij
en n dorvan, da zennekik.

(Refrng:)
Ik ben de zoon van 'ne migrant
ik heb ni echt e vaderland
'k Weet ni waaraf, of ni waaraan
zennek n Belg of Marokkaan?
da 'k anders ben da zienik wel
'k Heb donker haar en ander vel
wa deej' m'n ouwers ma on d' hand
deur kind te zijn van 'ne migrant?!?

In ieder school waar 'k zn gewest
wier ik vernederd en gepest
'k Was de makak, de vremde luis
ik liep ook nooit ni chic gekleed
mn ouwers hadden het ni breed
we ware nog m velen thuis.

Ik zn 'r dan mor m gestopt
heb wa gewarkt, en veel gedopt
mor ik zn ni g'eindigd in de goot
'k Heb wel geleerd m schaaj en schand
da 'k hier teveel was in da land
mor is da n m'n eige fout.

Refrng

Mor eig'lijk hebbekik ginne schrik
d'r zn nog duzende 'lak ik
den helft Belg en Marokkaan
want tusse dit en vijftig jaar
weurre mijn kind're niks gewaar
van wa de Papa hee deurstaan.

Z' hun zn dan himol g' integreerd
en vinde mij 'ne gefrustreerde fanatieke aawen bok
dan zegge ze: Pa, gij hoddet mis
as 't na noggis verkiezing is
dan stemme wij veur het Vlaams Blok.

Refrng

La la la...

Hansis Schlagerseiten