Will Tura

Hymne aan de liefde

Ook al stort de wereld in elkaar
Ook al dreigt aan elke kant gevaar
Wat zou mij dat kunnen deren
Als jij maar om me geeft.

Voor ons twee komt alles voor mekaar
Jij en ik zijn alles voor elkaar
Wat wij aan elkander geven
Kan geen macht ons ooit ontnemen.

Ik zou alles voor je wagen,
en je op m'n handen dragen,
als je dat verlangen zou
'k Zou de sterren voor je plukken,
de maan uit de hemel rukken,
als je die ook hebben wou
'k Zou m'n dromen laten gaan,
al m'n vrienden laten staan,
zonder wroeging, zonder schroom
Want een lach op jouw gelaat 
is me meer dan alles waard,
meer dan eender welke droom

Als het lot je weglokt ver van mij,
of als God je terugroept aan z'n zij,
zou ik ook m'n leven geven,
om opnieuw bij jou te zijn.

Jij en ik vereeuwigd voor altijd
Jij en ik in alle zaligheid
Onze liefde is voor eeuwig,
staat geschreven in de hemel

Hansis Schlagerseiten