Duo Karst

Hoog op de gele wagen

Hoog op de gele wagen 
rijd ik door berg en dal
Lustig de kleppers draven
Blij klinkt het hoorngeschal.

Water en wouden en weiden
stromen zo machtig en vrij
|: Ik kan van uw schoon haast niet scheiden
Maar 't gaat voorbij, voorbij :|

Bassen, violen en fluiten
zingen door dorpen blond
Vrolijke frisse kornuiten 
springe' om de linde in 't rond.

Mee danst het blad in de winden,
zwierend en zwaaiend, joechhei!
|: Hoe graag bleef ik daar bij de linde
Maar 't gaat voorbij, voorbij :|

Postiljon in de taveerne
voedert de rossen in vlucht
Lachende waard komt zich weren,
reikt mij een glas in de lucht.

Blondkopje achter de rozen
schuift het gordijntje opzij
|: Mijn hart zou zo graag daar verpozen
Maar 't gaat voorbij, voorbij :|

Eens snelt voorbij mijn wagen,
duistere schim leidt mijn reis
Klinkende horens versagen,
neven de zweep staat de zeis.

Vrienden van liefde en leven,
vangt er mijn laatste groet:
|: Hoe graag was ik bij u gebleven
Maar 't gaat voorbij voorgoed :|

Hansis Schlagerseiten