Herman van Veen

Hilversum III (Video)

Vroeger werd gezongen en gefloten in de straat,
had de slagersjongen nog een opera paraat,
de metselaar kon zingend op de steiger staan,
de melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan.

(Refrein:)
Hilversum III bestond nog niet,
maar ieder had zijn eigen stem.
Op elke steiger klonk een lied,
van Paljas of Jeruzalem.

Instrumental

Alle venters hadden eigen aria's,
voor sprot en haring, voor begonia's.
Zelfs in fabrieken kwam van overal
toch weer een liedje door de grote hal.

Refrein

Instrumental

Tussen het geratel van machines door,
klonk in de confectie een mooi meisjeskoor,
dromend van de prins van... weet ik veel,
die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel.

Refrein (bis)

Hansis Schlagerseiten