Boudewijn de Groot

Het geluid van stilte

Luister, duisternis mijn vriend
Waaraan heb ik het verdiend
Dat ik telkens in mijn dromen 
dezelfde angst moet tegenkomen,
En het visioen dat mij bedreigt en ik ieder' nacht weer verwacht
met het geluid van stilte.
   
In ied're droom loop ik alleen 
door straten zonder einde heen.
Onder een stille straatlantaarn 
sta ik in donkere nacht te staren,
tot ik verblind word door een flits in mijn gezicht, neonlicht,
En 'k hoor het geluid van stilte.
   
En dan zie ik telkens weer
Tienduizend mensen, misschien meer
zonder iets te zeggen fluisteren 
horen, maar naar niemand luisteren.
Liedjes schrijven die geen sterveling zingen wil, het blijft stil.
Ik hoor alleen de stilte.
   
Vreemd dat ik het nu pas weet 
dat stilte in mijn hersens spreekt.
Zijn mijn woorden niet te horen 
gaan mijn gebaren soms verloren
Want mijn woorden vallen als de regen: stil, zonder wil.
Ik hoor van niets dan stilte.

Een man is bang voor elke boet
Van de hoog en neon groept
En an alle kanten prijken
lichtreklamens als een teken
dat de woorden van profeten of de schrift in mijn stad als vermaan
Er is alleen de stilte.

Hansis Schlagerseiten