Milk & Honey

Hallelujah

Hallelujah, la'olam
Hallelujah, yashiru kulam
Be'mila achat bodeda
Ha'lev male ba'hamon toda
Ve'holem gam hu - ei-ze olam nifla
Hallelujah, im hashir
Hallelujah, al yom she'me-ir
Hallelujah, al ma she'haya-ya
Uma she'od lo haya
Hallelujah
Hallelujah, la'olam
Hallelujah, yashiru kulam
Ve'ha-inbalim ha'gdolim
Ye-hadhedu ba'hamon tzlilim
Ve-itanu hem yomro - Hallelujah
Hallelujah, im hashir
Hallelujah, al yom she'me-ir
Hallelujah, al ma she'haya-ya
Uma she'od lo haya
Hallelujah
Hallelujah, al hakol
Hallelu al machar ve-etmol
Hallelujah, u'tno yad be'yad
Ve'shiru be'lev echad
Hallelujah
Hallelujah, im hashir
Hallelujah, al yom she'me-ir
Hallelujah, al ma she'haya-ya
Uma she'od lo haya
Hallelujah
Hallelujah, al ma she'haya-ya
Uma she'od lo haya
Hallelujah

Hansis Schlagerseiten