Bobbejaan Schoepen

Haar moeder is er altijd bij

Ik hou van Joseke, maar 'k mag haar niet kussen
Haar moeder is er altijd bij
Nooit lukt ons een afspraak, er komt steeds wat tussen
Haar moeder is er altijd bij
Ik mag haar wel zien maar m'n hartje blijft treuren
Wat nut heeft dat zien, er kan toch niks gebeuren
't Liefst zou ik die babysitster verscheuren
Geen ogenblik zijn we nog vrij
|: Want haar moeder is er altijd bij :|

Gaan wij samen uit, dan begint weer m'n lijden
Haar moeder is er altijd bij
Net als een cipier zit zij tussen ons beiden
Haar moeder is er altijd bij
Zodra dat 't licht in de zaal uitgegaan is
Houdt zij onze handen vast, tot 't gedaan is
Begrijpt u dat dan mijn plezier naar de maan is
Weer ben ik de wanhoop nabij
|: Want haar moeder is er altijd bij :|

Er is niks veranderd sinds wij man en vrouw zijn
Haar moeder is er altijd bij
Zelfs als wij in Keulen, in Capri of Cann zijn
Haar moeder is er altijd bij
Ons huwelijk kon er geen einde aan maken
Ze blijft als een waakhond haar dochter bewaken
Nooit zal ik 't geluk van 't vaderschap smaken
Een baby, die komt er nooit bij
|: Want haar moeder is er altijd bij :|

Hansis Schlagerseiten