Farma VUB

Glorie, glorie, alleluja (Audio)

Brusselse studenten van de Klauwaert ende Geus
Strijden wij voor vrijheid, steeds getrouw aan onze leus
Roemberuchte rollers blijven wij tot in de dood,
de schrik van de kaloot.*

(Refrein:)
Glorie, glorie, alleluja
Brusselse studenten van de Klauwaert ende Geus
Glorie, glorie, alleluja,
getrouw aan onze leus.

Hij die 't licht niet kan verdragen der Geen Taalse zon
Hij weze een kaloot of een bekrompen franskiljon
Moet maar zien dat hij in onze weg niet komt te staan
Of't zal hem slecht vergaan.

Refrein

Fiere dragers van de fakkels van de VUB
dragen w'in de wereld en doorheen heel Vlaanderen mee
Onze wil tot leven vrij van dwang en levensblij
Geen Talers blijven wij.

Refrein


*Verballhornung von "katholiek"; Schimpfwort der - meist protestantischen - Flamen für die - meist katholischen - Wallonen.

Hansis Schlagerseiten