Willy Derby

Gevangeniszuchten* (Audio)

Niemand weet wat ik lijd in deez' kerker
Niemand weet wat de celstraf beduidt
Je verlangen naar vrijheid wordt sterker,
sinds de deur wreed zich achter je sluit.

Je sit uren, minuten te tellen
't Vermoordt je energie en je geest
Niemand weet wat die tralies je kwellen,
die de menschen verlagen tot beest.

Ik vervloek het moment van de zwakte,
het noodlot, wat mij treffen moest,
dat m'n jeugd en m'n toekomst zoo knakte,
en m'n levensgeluk heeft verwoest.

Ik kan wezenloos hier zitten staren,
zitten martelen bij dag en bij nacht
Dat gaat dagen op dag, jaar na jaren,
en geen mensch, die m'n lijden verzacht.

Heeft geen mensch dan met mij mededoogen?
'k Zoek vergeefs naar de blik, naar de schijn
van m'n moeder haar stralende oogen,
die voor mij steeds een troost mochten zijn.

Nooit één straal van de zon zie je schijnen
De cel is nog killer dan het graf
Oh, hoelang moet die aanklacht nog schreinen,
schaf af die onmenschelijke straf?


*Um nicht jedesmal eine eigene Anmerkung schreiben zu müssen: Dieser Text ist 1926 - also lange vor der umfassenden Rechtschreibreform von 1947 - entstanden. Die Schreibweise liegt irgendwo zwischen dem heutigen Niederländisch und Afrikaans. Leider ist der auf der Plattenhülle mitgelieferte Text an einigen Stellen fehlerhaft; ich habe ihn, so gut ich konnte, korrigiert.

Hansis Schlagerseiten