Vazelina Bilopphøggers

Ferje over Mjøsa (Video)

Solskinn å æksos på dækk
Sotrøk så køl-svart som bæk.

(Omkvæd:)
På ei færje over Mjøsa
kæn det skje så mye rart,
har vi erfart.

Bris over Mjøsa om kvæl'n,
pils i salongen dom sæl.

Omkvæd

Hæn Egil som snubble i tråppa
å skar opp rumpa si
Hæn hadde lærke i lomma,
så hæn måtti lænd for å sy.

Brus utpå Mjøsa ei natt.
Krus fyllt mæ hemmbrennt å saft.

Omkvæd

|: har vi erfart :|

Hansis Schlagerseiten