De Strangers

E goe postuur... 'n schoon voituur... 'n goei posiese

Ik weet nog. . da d'ons moe
altijd zee. . zeg kadee
zukt 'n djob. . want den dop
da's ni vet
en luistert gij . . is nor mij
't voornaamste is. . gelooft me na vrij
e goe postuur. . 'n schoon voituur. . 'n goei posiese!

da was da mens. . heure wens
dus ik dee . . wa ze zee
'k heb getravakt. . meegepakt
wa da'k kon
en bovendien. . kost ze zien
ik had e koppel jare nadien
e goe postuur. . 'n schoon voituur. . 'n goei posiese!

'k draaide ieder vraa rond mijne vinger
'k ree in nen amerikaansen bak
'k was ne politieken tafelspringer
dus m'n posiese was dik in de zak
ik had succes . . 'n vraa of zes
e kasteel . . , 'n bordeel
ik was joenk. . en ik stoenk
nor het geld
en op de vraag. . hoe da da kon
antwoordde kik m wa da'k begon
e goe postuur. . 'n schoon voituur. . 'n goei posiese!

mor naa nen tijd . . was 't e feit
ik ging straf . . barreg-af
'k wier hier en daar . . wa gewaar
ik wier oud
'k had overal zeer. . en op ne keer
zee mij da d'allemol nikske nimir
da goe postuur. . die schoon voituur. . die goei posiese!

want me goe postuur wier alsmor dikker
en die schoon voituur da wier e wrak
en ik kreeg het ook on mijnen tikker
dus op de djob kreeg ik rap mijne zak
na zittekik. . oud en dik
zonder wark. . in het park
'k loop m ne stok. . d'n ouwen bok
hee d'afgedaan
'k zn alles kwijt. . en m spijt
denk ik nog dikkels terug on din tijd
van 't goe postuur. . die schoon voituur. . die goei posiese!

Hansis Schlagerseiten