La Esterella

Eeuwig (Audio)

Eeuwig blijf ik trouw aan jou alleen
Nooit gaat een geluk als 't onze heen 
Sinds de dag dat ik je zag scheen plots de zon voor mij
Dat ogenblik besefte ik, m'n droom was jij. 

$
In de sterren zie 'k geschreven staan: 
Samen zullen wij door 't leven gaan 
Juichend roept m'n hart naar wijd en zijd: 
Ik heb je lief in alle eeuwigheid!

Instrumentaal

dal $egno al fine

Hansis Schlagerseiten