Corry Konings

Een mooie dag

(Refrein:)
Een mooie dag, een krokus in de sneeuw,
brengt ee lente dichterbij
Een zonnestraal, een zwaluw in de lucht,
ja, dat maakt de mensen blij.

De mensen kijken steeds 
naar wat nog komen moet,
in de winter naar de zon
En iedereen denkt dan: 
Wat duurt de winter lang
Een beetje zon dat doet je goed.

Refrein

En na een maand of drie,
dan komt de eerste bloem
Je ziet een vogel en de zon
't Is of je droomt, 
maar alle kou is weer voorbij
De lucht is blauw, en het gras weer groen.

Refrein (bis)

Hansis Schlagerseiten