Karel Gott

Dům u bílých bran

Příběh tvůj je z New Orleans
a zoufalstvím byl psán.
Ne náhodou v něm hlavní roli hrál
ten dům u bílých bran.

Prý táta tvůj se toulal jen
a byl a byl hrubián.
A mámě tvé zbyl chodník nakonec
a dům u Bílých bran.

Tys toužil stát se pilotem.
To byl tvůj cíl a plán.
Však stál, vždyť stál ti v cestě tenhle dům,
ten dům u bílých bran.

Tak si tedy zkrátka plách
tam z New Orleans
a sám jsi šel světa lán
A já už vím, proč nechceš vidět víc
ten dům u bílých bran.

Hansis Schlagerseiten