De Strangers

D'r zinge kik dees lieke veur (Audio)

Veur al de lieve die'k hem g'had
veur al de kroege waar da'k zat
veur jan en pier en paa
en veur m'n eige vraa
daarveur zing kik dees lieke naa.

en veur m'n schoonmama...da mens
die 'k dikkels nor den duvel wens
het is 'n echte kneur
waar azzek zot van weur
toch zing ik 'r dees lieke veur

we zingen ook veur de gendarme
die alleman zo gre zie
en veur me zuster die..och-arme
e kind krij..mor ni wet van wie....

en veur m'n eigen huisbazin
die ambetante gierige pin
al zing ik veur da wijf
de longen uit me lijf
ze vraagt waar 'k m m' n huishuur blijf

veur mijnen baas..die lorejas
al mokt de-n-ied'ren dag ambras
al kan 'k 'm bovendien
m me gat nog ni bezien
veur hem is 't da 'k dees lieke zing

en veur de manne van de laste
die alles wete van m'n poen
veur 't parlement..die knappe gaste
dat 'r wel is..mor niks moet doen

en dan de maske waar da wij
zo zot van ware..allebei
we stoenge toen b heur
m twee-je on heur deur
daar zinge wij dees lieke veur

na zn wij al ons lieve kwijt
en kroege da's verleden tijd
't is allemol veurbij
't is daarom ook da gij
van arremoei dees lieke... krij!

Hansis Schlagerseiten