Corry Brokken

Dona Dona

Op een wagen naar de marktdag
ligt een kalfje dat steunt en zuct.
Hoog daarboven vliegt een zwaluw,
zwierend, gierend door de lucht.

Hoor de winden lachen,
lachen uit alle macht.
Winden lachen heel de dag
en half de zomernacht.
Dona, dona, dona, dona,
Dona, dona, dona, don.

"Staakt dat klagen", zegt de voerman.
"Dat je'n kalf bent ligt niet aan mij.
Waarom heb jij ook geen vleugels
als die zwaluw zo fier en vrij?

Hoor de winden lachen,
lachen uit alle macht.
Winden lachen heel de dag
en half de zomernacht.
Dona, dona, dona, dona,
Dona, dona, dona, don.

Kalfjes voert men naar de slachtbank.
Domme kalfjes gaan in de pan.
Dus, wie prijs stelt op zijn vrijheid,
zorgt er voor dat ie vliegen kan.

Hoor de winden lachen,
lachen uit alle macht.
Winden lachen heel de dag
en half de zomernacht.
Dona, dona, dona, dona,
Dona, dona, dona, don.

Hansis Schlagerseiten