Mac Sókkerstek

Doeg noe mer lekker mèt us mèt (Video)

Doeg noe mer lekker mèt us mèt
En kreijgste kòppijn daan pakste un tablèt
Deenkt neet aon zörreg en doeg mer lekker gek
mèt Sók-, mèt Sókkerstek

Höb sjiet aon alles en ouch aon ederein
Pak diech 'n pèlske dat helt diech op de bein
En este straks deenks: ich höb genóg gehad,
dann geiste lekker nao dien brak,
jao, daan geiste lekker nao dien brak!

La la la...

Hansis Schlagerseiten