De Strangers

Den bompa (Audio)

Hij was de leste van de klas
op school had 'm altijd ambras
want hij sloeg alles in z'n kas - den bompa.

De meester zee: "da d'is toch straf
Hij houdt van niks z'n pikkels af
vandaag pikt 'm mijne plastron
wie wt is 't morge mijn calcon.

't Is naa de stoof en strak de buis
din tist nemd'alles mee nor huis
't was eerst de klink en dan de deur
het was nen echte schamoteur - den bompa.

Hij ratte hier, hij ratte daar
niks was 'r 't heet of ni te zwaar
ons bomma zee: "'t was nen barbaar - den bompa."

Konijn da d'hee 't 'm nooit gekocht
hij hee g'et altijd wel gezocht
dat 'm verniet nor huis mee brocht
van d'in of d'ander stroperstocht,
di goeien bompa.

Mor op ne schone zaterdag
sloeg 'm ineens ne grote slag
hij kraakte m muziek en znk
de koffers van de nationale bank
gendarme m veul tamtam
die schoten seffes uit hun kram
mor hij kon vluchte m den tram
den bompa

Hij zee: "veuruit in volle vaart
knipt gaa 'n gaatje in m'n kaart
komaan doe na ni ambetant
of 't kost oe nog ne gouwen tand"
zo reeje ze tot op het Zuid
daar sprong 'm dan den tram wr uit
hij liep te voet deur den tunnel
da was veur 'm 'n bagatel
veur den bompa

Op linkeroever aangeland
viel z'n valieske uit z'n hand
de briefkes vloge over 't straat
hij bukte nog mor 't was te laat
veur onzen bompa

D'r vloog nen hoop van al da geld
m felle wind tot in het Scheld'
den Bompa dook, in hoogste nood
hij kreeg 'n borrel en hij was dood
d'r lee d'n lijk in 't Scheldeslijk
en eens was da. . onzen Bompapa

Hansis Schlagerseiten