De Havenzangers

De mijnwerker

Op een dorpje in het mijnland
Hadden zij hun schamel brood
|: Dagelijks ging hij kolen delven
In de klauwen van de dood :|

Samen hadden zij een jongen
Met veel zorgen groot gebracht
|: En nu zou hij met z'n vader
Mee gaan in de donkere schacht :|

Op een zekere morgen ging hij
Met z'n vader naar de mijn
|: Trots omdat hij nu een man was
En zijn ouders steun kon zijn :|

En ze gaven hem een mijnland
Met het nummer 108
|: En toen werd hij met de anderen
Diep de aarde ingebracht :|

O, wat zwoegden daar de werkers
Met een zweet gekromde rug
|: Plots een knal en toen een noodkreet
"Naar de hoofdschacht, red je vlug!" :|

Toen ze wijkend voor het mijngas
Boven kwamen in de schacht
|: Bleek het dat er iemand miste
Dat was nummer 108 :|

Hansis Schlagerseiten