Mieke

De lakens van m'n bed (Video)

Jij bent altijd blijven zweven 
tussen haar en tussen mij 
Je vergeet me soms wel even 
maar ook dat gaat wel voorbij. 

Ook al ben je van een ander 
in je hart blijf je me trouw 
En geloof me niets verandert 
m'n gevoelens ooit voor jou.

$
Er is een antwoord op veel vragen 
Maar hoe het komen zou dat wij 
zonder elkaar niet kunnen leven 
blijft een geheim van jou en mij.

En wat je zei en wat we deden 
na onze laatste sigaret 
niemand vermoed het maar dat weten, 
alleen de lakens van m’n bed.

Hij zou jou wel vlug vergeten 
zeggen me vrienden tegen mij 
Maar ik alleen ik kan het weten, 
hoe goed en lief je bent voor mij (fine)

En hoe ik steeds in m'n gedachten 
nog voor je wegga ik je mis 
En op ons weerzien zit te wachten, 
nog voor de deur gesloten is.

dal $egno al fine

(Coda:)
En wat je zei en wat we deden 
na onze laatste sigaret, 
niemand vermoed het maar dat weten, 
alleen de lakens van m'n bed 
|: alleen de lakens van m'n bed :|

Hansis Schlagerseiten