John Terra

De dag dat het zonlicht niet
meer scheen (Video) (Audio)

Op een avond stond hij daar,
zo verloren aan de bar,
en vertelde mij hoe zwaar het noodlot hem trof
Want mijn job, die ben ik kwijt,
en ik denk vol bitterheid
Ik stond altijd klaar en heb geploeterd,
'k heb geploeterd voor twee
En waar ik maar kon hielp ik mee
En ik weet nog hoe mijn huwelijk verliep
Want ze ging er vandoor toen ik nog sliep.

(Refrein:)
De dag dat het zonlicht niet meer scheen,
mijn geluk voorgoed verdween,
had het leven geen betekenis meer
De dag dat het zonlicht niet meer scheen
stond ik helemaal alleen
En toen bloeiden zelfs de bloemen niet meer.

Hij bedronk zich in die kroeg
Van mensen had ie echt genoeg,
want zijn vrienden lieten hem meteen in de steek
Niemand hielp hem met de daad
Niemand gaf hem goeie raad
Toen ik weggaan wilde riep hij:
Vreemde, help een vreemde vannacht
Want ik heb niemand meer die me wacht
Vreemde, laat ook jij me niet alleen
Anders zie ik misschien de morgen niet meer.

Refrein (bis)

Hansis Schlagerseiten