De Strangers

Daar gaad' in ntwrpe

Och, waar is den tijd toen w' er pas m begonne
het was e partieke plezier…
't was ni veur het geld, want hetgeen da we konne
da deeje wij veur 'n pint bier.

Mor na al die jare, dan denkte als 't ware:
is 't allemol in feite nie straf…?
da groepke van toen bleef het 50 jaar doen
en naa vrage w'ons soems wel is af:

(Refrng:)
Daar gaad' in ntwrpe wer iet verlore,
e stukske leute, 'n brok romantiek…
daar gaad' in ntwrpen e stukske folklore…
en 't weurd'n stad…m wa minder muziek…!

Wij hemme respect veur gelijk wa dialect
't is de peper van iedere taal…
mor lke Sinjoor, 't zij garon of doktoor
vindt het zijn 't schoonste van allemaal.

Mor steld' oe' is veur dad' ons Va per malheur
in de vrmde z'ne gnk was gegaan,
dan hodden er hir vast en zeker gin vier
echte ntwrpse Strangers gestaan.

Refrng

Naa schije w'er dus uit, en we doen da verdraaid
allevier m 'n krop in ons keel…
'n half-eeuw zingen, die herinneringen
da znner heel schoon en heel vl.

En as later soems mensen goeiendag kome wensen
da vinde wij da effenaf tof…
mor wacht nie te lnk, of we zn van de plnk
en we ligge dan oep 't Schoonselhof…!

Refrng

Hansis Schlagerseiten