Václav Neckář

Chrám Svatého Víta (Video)

Chrám Svatého Víta je gotiky chlouba
a já vás vítám a půjdeme dál.

Tam nalevo v sále, co můj pohled stoupá
je koruna krále, však není tu král.

(Refrén:)
Teď dámy jen vám chtěl bych rád tu připomenout
že jsem tady já a že mám svoje srdce
a vám chtěl bych je dát!

Chrám svatého Víta je gotiky chlouba
a já vás tu vítám a půjdeme dál.

Refrén

Hansis Schlagerseiten