De Strangers

Chop-shoy fighting (Video)

oh oh oh ooohhh... oh oh oh ooooohhhh

gist're zennekik goe gewete
bij de chinees gon ete
mor ik had m'n cens vergete
en toen heeget er op gezete
't was ambras mè de garçon
omda'k ni betale kon
en toen goot diê vuile smous
me kostuum vol curry-saus
dus ge zie da zo van hier
dakkik toen koleirig wier
daarom gooide-n-ik van den toog
recht ne loempia in z'n oog

toen kwame d'r vijf chineze
zo van die kung-fu-treze
die smete nor den deze
mè 'n toert vol jârrebeze
en ik zwierde "a volonté"
mè de soep en de saté
en de baas riep: "hier vliegt de chop-shoy ...
arroefkadee ... !!"
den blaffon hoeng vol mè rijs'
en de vloer mè appelspijs
de bazin heure permanaat
stak vol fritte en salaad

de kok stoeng mor te gille:
"wie wilt mijn kiekebille ...
't is van ni warm ni wille. .
want z'hange vol pilli-pille... !"

|: oh oh oh ooohhh... oh oh oh ooooohhhhh :|

a ge bij de chinees god'ete
dan meude giên cens vergete
want die manne zèn, da's gewete
zo rap in hun gat gebete ....

|: oh oh oh ooohhh... oh oh oh ooooohhhhh :|

Hansis Schlagerseiten