István Mészáros

Ĉarma, ho ĉarma vi Kopenhago

Mi iris laŭ Skagerak
kaj suden tra Kattegat,
preter Kronborg, rigardis
kaj jen la urb' kaj ĝi levis la domojn
kaj turojn je mia bonven'.

Ĉarma, ho ĉarma vi Kopenhago,
amas mi plej vin sur ter'
Hejmen venis mi, trinkas tie ĉi
glason plenan je prosper'
de ĉarma, ho ĉarma vi Kopenhago,
premas vi min al la kor'
Mi ja iris for, sed revenis por
mia am' al Kopenhago
vi ĉarma, vi gaja urb' Kopenhago!

Hansis Schlagerseiten