The Beach Boys

Barbara Ann

Ah, ba ba ba ba Barbara Ann
Ba ba ba ba Barbara Ann

Oh Barbara Ann, take my hand
Barbara Ann
You got me rockin and a-rollin
Rockin and a-reelin
Barbara Ann ba ba
Ba Barbara Ann

Went to a dance, lookin for romance
Saw Barbara Ann, so I thought Id take a chance
With Barbara Ann, Barbara Ann
Take my hand
You got me rockin and a-rollin

Rockin and a-reelin
Barbara Ann ba ba
Ba ba ba ba black sheep

Ba ba ba ba Barbara Ann
Ba ba ba ba Barbara Ann

Barbara Ann, take my hand
Barbara Ann
You got me rockin and a-rollin
Rockin and a-reelin
Barbara Ann ba ba
Ba Barbara Ann

Tried peggy sue
Tried betty lou
Tried mary lou
But I knew she wouldnt do
Barbara Ann, Barbara Ann
Take my hand
Barbara Ann
Take my hand
You got me rockin and a-rollin
Rockin and a-reelin
Barbara Ann ba ba
Ba Barbara Ann

Ba ba ba ba Barbara Ann
Ba ba ba ba Barbara Ann
Barbara Ann
Take my hand
Barbara Ann
You got me rockin and a-rollin
Rockin and a-reelin
Barbara Ann ba ba
Ba Barbara Ann

Barbara Ann, Barbara Ann
Oh, Barbara Ann, Barbara Ann
Yeah, Barbara Ann, Barbara Ann
Barbara Ann, Barbara Ann
You got me rockin and a-rollin
Rockin and a-reelin
Barbara Ann ba ba
Ba Barbara Ann

You got me rockin and a-rollin
Rockin and a-reelin
Barbara Ann ba ba
Ba Barbara Ann

You got me rockin and a-rollin
Rockin and a-reelin
Barbara Ann ba ba
Ba Barbara Ann

One more time
You got me rockin and a-rollin
Barbara Ann
Woah
You got me rockin
You got me rollin
Oh, Barbara Ann

Hansis Schlagerseiten