Fred Panopio

Ay, ay, ay, Delilah (Audio)

Lagi kong nata tanaw saka nyang durungawan
Ang mata nyang mapungay kay gandang pagmadan
Siya ang madalko
Ngunin miminsanay di ko nakausa.

(Refrain:)
Ay, ay, ay, Delilah
Bakit ba Delilah
Lagi mong ini iwasan ako
Diko man lang masambit anglaman ng puso ko.

Nang di kona mapigilanang aking damdamin
Siya ay nilihamangat nagtapat ng pagibig
($) Kay sawing paladko
Halos akoy mamataynang akoy binigo.

Refrain (fine)

Instrumental

Kay sawing palad ko
Halos ako y mamatay
Nang ako y binigo...

dal $egno al fine

(Coda:)
Halos akoy mamataynang akoy binigo!

Hansis Schlagerseiten">