De Strangers

Angelik (Video)

En in den tijd da'k vree m Angelik
dan hadde wij van 't vrije ginne schrik
en 'k weet da'k dikkels in den tijd da'k vree
overure dee ...

An-ge-lik-ske... oooooooooh!

En wier ik meug dan trok ik nor m'n bed
wa d'hemmik daar m kaske opgefret
Mor dan gebeurde-net terwijl da'k sliep
da'k op me moeder riep

Ik denk nog bij tije, den tijd da'k goeng vrije
en elk ogenblikske m mijn Angelikske
plezier hm gemokt
het was 'n robuste, en as ze me kuste
dan lag'k in heur arme en dacht ik ocharme
straks zennik gekrokt
mor 'k zee nor 'n tadje: "zeg luistert is schatje
ik gon 'm hier smre, van hil die affaire
krij'k ik zo'ne schrik"
ze verstoeng er gin knijt van,
na hemmek er spijt van
a'k t'rug kon beginne, m een te beminne
was't m mijn Angelik
An-ge-lik-ske. . oooooooooh

want heel den tijd da'k vree m Angelik
verveelde kik mij ginen ogenblik
want m da mokke had ik nondedjol
goe m'n polle vol
ik weet nog goe a'k vree m Angelik
wa was me da na toch 'n franke tik
terwijl z'e kuske gaf in mijne nek
dee ze bellekentrek

ochgot, ochgot, mijn broek die is kapot
me moeder kan 't ni make want het gare is te rot

da zou ni zijn a'k vree m Angelik
toen was die broek nog altijd eve chik
en dan daarbij da gare was begot
nooit of nooit ni rot

onder de piano sto d'n pint
al wie d'r van drinkt. . stinkt

da was ni waar a'k vree m Angelik
want drinke kon ze vele meer a's kik
en da d'et onder heur piano stonk
wettet kleinste joenk

hedde ni gezien vous n'avez pas vu
mijn klein hondje dans la rue
't is verlore, 't is perdu
m ze stertje on z'n ku

Din hond was weg a'k vree m Angelik
zij had van beeste veul te grote schrik
surtout van honde zo mor dans la rue
in hun blote ku

on de poort, on de poort van de grote stase
d'r dee d'r ene in z'n broek,
't was klre spikkelase

|: Da mocht ik ni a'k vree m Angelik
ik zat m krampe mor 'k gaf gine kik
a'k da gedarve hot d'r on die poort
had ze mij vermoord :|

Hansis Schlagerseiten