Reinhard Mey

Als de dag van toen (Video)

(Refrein:)
Als de dag van toen hou ik van jou
Misschien oprechter en bewuster trouw
Want toch steeds weer is een dag zonder haar
Een verloren dag met stil verlangen naar
Weer een dag als toen waarop ze zei:
"Jij bent m'n leven, staa aan mijn zij"
En wat, wat er ook gebeuren mag,
Ik hou nog meer van jou als toen die dag.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon
Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag
Een weg waarvan je soms de rand niet zag
Maar wat er ook gebeurde, aan 't einde scheen de zon
Ik tel de dagen die sindsdien verstreken
Allang niet meer op de vingers van een hand
Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken
Al is de weg ook nog zo lang naar ons land.

Refrein

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden
Zoals je in ieder boek lezen kan waardoor
En zag na al die lessen toch het doel versomberen
Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoor
Ik heb honderdmaal gezien zonder te begrijpen
Wat jij nu werkelijk wilde en ook elke keer
Als ik verwachtte alles met je te bereiken
kwam weer de wind en blies me weg als een veer.

Refrein

Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden
Die in sneltreinvaart en sneller langs ons suist
Nog steeds helen de tijden alle wonden
Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis
Nee, geen enkel uur is er dat ik berouw
Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering
Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou
Maar minder nog dan morgen als de dag begint.

Refrein

Hansis Schlagerseiten