De Strangers

Allemaal gebreken

Mijn vraa is veur d'emancipatie
'k zèn évenveel weird, zee ze fier,
mor we pakten 'nen tax nor de statie
't was zeshonderd frang, min-of-meer,
ik vroeg on da taxi-chauffeurke:
hoéveel zouw't alléén zèn veur mij?
dîe man zee verwonderd: oêk rond de zeshonderd,
al is aa madammeke d'r bij
'k zee: sjoe, hoorde datte, nà kunde wel schatte
hoé g'emanci-weird da ge zij!

(Refräng:)
Oooch, w'hemmen allemaal ons gebreke
zed' eerlijk, wie hee d'r na geen?
den ene hee veel jannestreke
den and're 'n hart 'lak 'ne steen
'ne seksmaniak, 'ne gefrustreerde,
'ne loekker, 'ne vuile filou
'ne kinderverkrachter, 'ne vetmester-slachter
'ne maf dîen ad' aanslagen doe
d'r zèn in totaal nie veel mense normaal
mor ze geven het liever nie toe!

'k Zèn éind'lijk gestopt mè te paffe
al zeker 'n uur of drij lânk
'k zèn overgeschakeld oep kaffe,
oep snoep en oep stârken drank
'k geef toe, ik moet naa minder hoesten,
mor 'k krijg van die kaffe de stress
dan weet 'k nie waar kruipe, begin dan te zuipe
en 'k weur dan zoe zat as 'n fles
oem nie t' herbeginne, eet ik mor pralinne
al weeg 'k naaw'al honderd-en-zes.

Refräng

Ik hèm ietske tege rassiste
veur mij is 'ne vremd'ling gelijk,
ik walg van die rechts-extremiste
en speek oep het Blok hunnen bleik
'k zèn fundamenteel-democratisch
gèf mij mor de multi-cultuur
ik wil allochtonen nor mij laten komen
as vriend en as naaste gebuur
mor 'k denk da 't nie gaad' in mijn straat in Brasschaat,
want daar zèn al de villa's té duur!

Refräng

Hansis Schlagerseiten