Hootenanny Singers - Aldrig mer

Hootenanny Singers

Aldrig mer (Video) (Audio)

Så lämnar jag den by som sett mig födas
Snart sover den en evig törnrosömn
Ty bort är dess ungdom, blott det gamla lever kvar
I denna bygd som en gång blomstrat har.

Aldrig mer, aldrig mer, aldrig mer
Det finns ingen som kan ändra det som sker
Aldrig mer hörs skratt från ängen, glada röster ingenting
Mörk och dyster ruvar skogen runt omkring.

Här sprang de nakna barn i sommarns dagar
Och klövern stod så saftig och så grön
Vi badade i viken, och det hördes glada skratt
Från ungdom i den ljusa sommarnatt.

Aldrig mer, aldrig mer, aldrig mer
Det finns ingen som kan ändra det som sker
När de gamlas röst nu tystnad, då är stillheten total
Skulle någon minnas än en ödedag.

Man måste alltid gå i takt med tiden
Dum vore jag att ensam spjärna mot
Men ändå känns det som jag sviker någon gammal vän
Farväl, vi kanske aldrig ses igen.

|: Aldrig mer, aldrig mer, aldrig mer
Det finns ingen som kan ändra det som sker
Det finns ingen plats för tårar, ingen anledning till gråt
Det är ändå ingen tinatt göra åt :|

Hansis Schlagerseiten