Ann-Louise Hanson

Är du ensam i kväll? (Video)

Är du ensam i kväll, har du fett hår och mjäll?
Är du vingögd och blåögd och blyg?
Är ditt livsmod på noll, är det tomt i din boll?
Går du mest runt och pruttar i smyg?

Har du fotsvett och luktar som en gammal reptil?
Har du finnar som blossar och saknar du stil?

Är du ensam i kväll, har du fett hår och mjäll?
Tacka fan - du är ensam ikväll...

Hansis Schlagerseiten