De Strangers

Adam en Eva (Audio)

Adam en Eva, komt noggis loere
nor 't Paradijs, waar da golle toen
same begon, m hoere en boere
en waar da wij, da naa nog doen.

Veur da ge komt, mokt da g'al ht g'ete
want ge z vies, van al onzen bik
is di wel vars, den duvel mag 't wete
't komt uit den diepvries... of uit blik!

't riekt hier nimir, nor plantjes en bloeme
die zn gemokt, van pure plastik
Jan m de klak, di riekt na verdoemme
liever mazout, dan peerdechik.

Alleman pakt, al pille en spuite
zellefs coureurs, die slikke Stimul
alles god'hier, om sex en om duite
en al de rest is flaawe kul.

Eva... poepke... 't is hier e soepke
Adam... verstodde... 't zn hier vodde.

g'hoort gin geluid, van biekes en vogels
' t weurd' overstemd, ge go da n zien
deur het lawijt van boemme en kogels
m tussendeur... e vliegmachien.

Blefd' uit de zee, verzuipt ni in d'ole
t ginne vis, a zit vol m kwik
Schelde en Rijn, zn naa de riole
van ieder smerig stinkfabrik.

Eva, seg ja... 'n vraag m de gauwte
Heddal nen appel, veur Adam besteld?
hier weurd' ons fruit, m vuilligad bespote
veur da g'hem geft... zie da g'hem schelt

Seg apropos, deur wie kwam in feite
al die mizere, recht op onzen bult
Eva, gij liet, den Adam toch bijte
dus zdde gij, van alles de schuld!

Adam... boerke... Eva... hoerke
' t leed'on olle... nondedjolle
g'ht de zonde... uitgevonde
mor... attentie... ge waart... mor... mense!

Hansis Schlagerseiten