De Strangers

Achter de gesloten deur (Audio)

Mijn vrouwke is n bie
oeh t is n wredig-toffe
en alleman die ons zie, zee "joenge"
g hegget toch goe getroffe
z is vriendelijk en vief
op straat en b de coiffeur
en tege mij doe ze lief
tot just, on de klink van ons deur.

want achter de gesloten deur
dr doe z heur hielmol anders veur
dan is t n pekkenijn n tangn helleveeg
verwachte gij da d achter die geslote deur?

mijn vrouwke is charmant
alleman zee: "nondedekke"
wa loopt den triestige plant neffen heur
ne smoel te trekken ?
ge zie,hij is nen oesem
just zo nen echten bruteur
ochgot-ocharme zn vraa
w hemme compasse m heur.

mor achter die gesloten deur
doe d hij zich hielmol anders veur
dr issem heure sloefheur vijgheur schotelvod
verwachte gij da d achter die gesloten deur (2x)

gesloten deur

die gesloten deur

Hansis Schlagerseiten