GİZEMLİ AY KOVANI

Geleneksel Vikan Kovan

İstanbul, Turkey

E-mail Perceval

 

TÜRKÇE     ENGLISH

 

Vika Hakkında:

Vika Satanizm değildir.
Vika bir Kült değildir.
Bir kovana katıldığınızda herhangi bir şeyden vazgeçmeniz asla istenmeyecektir. Birçok kişi içinde bulundukları dinde bazı eksiklikler gördükleri ve Vika’nın bunlara cevap vereceğini hissettikleri için bir kovana katılırlar.

Bir kovana katılmakla Vika ve Eski Din’i öğrenmeye başlarsınız. Eski Din herhangi bir kültür veya ırka özgü ya da ait değildir. Bazılarına göre Eski Din, Hristiyanlık ve İslamiyet öncesi atalarımızın dinidir. Tanrıça ve Tanrı’ya, majiye (bir çeşit dua) , ritüelistik tapınmaya, ve psişik güçlere inanırız. Vika’da Tanrılar’ımızın gizemlerini deneyimlemeye ve majisel yeteneklerimizi geliştirmeye gayret ederiz.

Bu gizemler ve majisel yetenekler iki farklı şekilde deneyimlenebilir. Birinci yol, Tanrıça ve Tanrı’yla birebir bir ilişki kurmaktır. İkincisi, bir kovanın içinde grupça yapılan tapınmadır. Kişisel çalışmalarınız her ne isterseniz onu kapsayabilir. Bunlar kişiseldir ve sizinle Tanrılar’ınız arasındadır. Grup çalışması esbat ve sabatlarda grup olarak bir araya gelip tapınma şeklinde olur. Esbat, Eski Tanrılar’a tapınmak ve majisel çember içinde öğrenmek ve çalışmalar yapmak için ayda iki kez yapılan bir grup toplantısıdır. Sabbat, yılın mevsimlerine dayanan, kutlama, dansların, ve şenliklerin olduğu dini bir bayramdır. Bir yılda toplam sekiz sabbat vardır, ve her biri yaşama, ölüme, ya da reinkarnasyona dayalıdır.

Kovan hakkında:

Gizemli Ay Kovanı, Tanrıça ve Tanrı’ya adanmış Gardneryan bir kovandır. Vika, Eski Din, ve Tanrılar’la çalışmak konularında içten bir istek ve hevesiniz varsa, sizi kovanımıza katılmaya davet ediyoruz.

Kovan iki bölüme ayrılmıştır: Paganlar (Dış Çember) ve İnisiyeler (İç Çember) . Aşağıdaki şartları yerine getirmişseniz, kovana katılmanızla beraber, ilk olarak, en az bir yıl ve bir gün sürecek Dış Çember grubunda bir deneme süresinden geçmeniz beklenecektir. Bu deneme süresi boyunca, Vika’yla ilgili teorik ve pratik inançlar konularında giriş bilgileri alacaksınız ve en önemlisi de Vika’nın size uygun olup olmadığına karar verme fırsatınız olacak. Pagan düzeyindeki çalışmalarınızdan sonra, devam etmek ve kendinizi Eski Tanrılar’a adamak istediğinize karar verirseniz ve kovanın liderleri de sizin, Eski Din’i öğrenme konusundaki samimiyetinizi görürlerse, inisiye olarak İç Çember grubuna kabul edileceksiniz.

Katılmak için ön şartlar:

En az 18 yaşında olmak,
Elisabeth Brooke’un Büyücülük Kılavuzu kitabını okumuş olmak,
Kendiniz ve neden bir kovana katılmak istediğiniz hakkında bir sayfalık kişisel bir yazı (Türkçe ya da İngilizce olabilir)

Bu koşulları karşıladıktan sonra, her bir kişiyle yüz yüze bir görüşme yapılacaktır. Bu görüşmenin amacı, birbirimizle tanışabilmek ve karşılıklı olarak birbirimize sormak istediğimiz soruları cevaplayabilmektir.

Geleneksel Vika ücretsizdir, fakat bir bedeli vardır: Kendini adamak ve çok çalışmak.

Tanrıça’nın Kutsamalarıyla olun,
Perceval
Yüksek Rahip

 

Home     Events     Links     Rituals

 

Hosted by www.Geocities.ws

1