Per Jonsson: Martin Luther i marxistisk
historieskrivning.

[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Index]
Nästa: Inledning.


Småborgerlig reaktionär
eller
progressiv revolutionär?
Martin Luther
i
marxistisk historieskrivning

av Per Jonsson

Utgiven såsom tryckt pappersbok i Landskrona 1983.
(ISBN 91 85454 21 4)
Offentliggjord på Internätet år 1999.

Copyright © 1983 Per Jonsson.
Copyright © 1999 Erik Jonsson.

Per Jonsson: Martin Luther i marxistisk
historieskrivning.

Denna text är hämtad ur Per Jonssons bok Martin Luther i marxistisk historieskrivning.
Copyright © 1983 Per Jonsson
Copyright © 1999 Erik Jonsson

Senast rättad 22.6.1999

Denna sidas innehåll finnes även på sidan http://www.geocities.com/Athens/Troy/6160/luthmarx.html


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:


Litteraturförteckning

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).