SALAWIKAIN

1. ANG LAKAS AY DAIG NG PARAAN
Paliwanag : sa bawat gawain, di lamang lakas ang kailangan, mas madaling matapos ito kung ating gagamitan ng talino at pamamaraan.

2. ANG PAG-IBIG SA KAAWAY, SIYANG KATAPANGANG TUNAY
Paliwanag: Ang pagmamahal at pagpapatawad sa kapwa ang binigyang diin sa salawikaing ito.

3. ANG UMILAG SA KAAWAY AY DI TANTONG KARUWAGAN
Paliwanag: DI ibig sabihin na ang pag-was sa pakikipag-away ay isa kang duwag. Dahil mas mai8nam umiwas sa gulo, malayo ka pa sa kapahamakan.

4. ANG TUNAY MONG KAIBIGAN, NASUSUBOK SA KAGIPITAN
Paliwanag: Malalaman mo na ang kaibigan ay totoo kapag ikaw ay nasa gipit na kalagayan. Mas maraming kaibigan kapag ikaw ay nasa kasaganahan at kaligayahan.

5. KUNG ANO ANG AYAW MO, AY HUWAG MONG GAWIN SA KAPWA MO
Paliwanag: Ibig sabihin nito, respeto sa kapwa. Lahat ng masamang ayaw mong mangyari sayo di mo dapat gawin sa kapwa.

6. ANG TAONG MATIYAGA, NAGKAKAMIT NG BIYAYA
Paliwanag: Ang taong masipag at matiyaga sa lahat ng pagkakataon ay
may tagumpay na matatamasa.

7. ANG SA IBA’Y GINAWA MO, SIYA RING GAGAWIN SAYO.
Paliwanag: Maaring ito ay karma. Na ang ibig sabihin anumang mabuti o masamang ginawa ng isang tao maaring bumalik sa kanya o mangyari sa kanya.

8. KUNG MAY ITINANIM, MAY AANIHIN
Paliwanag: Sa pagsisikap may ginhawang malalasap. At sa pagtitiyaga may tagumpay na makukuha

9. KUNG ANO ANG TAAS NG PAGLIPAD, AY SIYANG LAGAPAK KUNG BUMAGSAK.
Paliwanag: Pagpapakumbaba ang kahulugan nito. Maging maging mababa loob lagi at iwasan ang kayabangan upang kabiguan ay di makamtan.

10. KUNG IBIG ANG KARUNUNGAN, HABANG BATA AY MAG-ARAL KUNG TUMANDA’Y MAG-ARAL MAN, MAHIRAP NG MAKAALAM
Paliwanag: Kahalagahan ng pag-aaral ang sinasaad dito. Mag aral ng mabuti habang bata pa upang maraming kaalaman ang iyong matutunan.

IBA PANG SALAWIKAIN

Nasa Diyos ang awa,
nasa tao ang gawa.

Kapag ang tao'y matipid,
maraming maililigpit.

Ano man ang gagawin,
makapitong iisipin.

Ang hindi napagod
magtipon, walang
hinayang magtapon.

Madali ang maging tao,
mahirap magpakatao.

Ang tunay na anyaya,
sinasamahan ng hila.

Ang magalang na sagot
ay nakakapawi ng poot.

Ang gawa sa pagkabata, dala
hanggang pagtanda.

Pag di ukol,   ay di bubukol.

Kung sino ang masalita
ay siyang kulang sa gawa.

Daig ng maagap ang
taong masipag.

Ako ang nagbayo ako ang nagsaing
saka ng maluto'yiba ang kumain.

Ubus-ubos biyaya,
pagkatapos  nakatunganga.

 

back to top

home | services | gallery | about us | contact us

Copyright 2007
All Rights Reserved

Hosted by www.Geocities.ws

1