Práce státních zástupců

Václav MORAVEC, moderátor: Spokojenost není na místě, řekla nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. Státní zástupci by měli být obrazně řečeno pány trestního řízení. Jenže jimi nejsou. Lidové noviny v týdnu upozornily na to, že za časté vládnou soudnímu řízení policisté než státní zástupci. Policie podle deníku vytváří tlak na státní zástupce a soudce například v případě domovních prohlídek nebo povolování odposlechů. Při domovních prohlídkách by například měla mít policie předem jasno v tom, co hledá a vyzvat obviněného k vydání věci. Praxe je ale opačná. Nejdřív se provede domovní prohlídka a teprve pak policie zkoumá, co vlastně zabavila. A dalším hostem Otázek je nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. Vítejte po čase v Otázkách, přeji vám hezký dobrý den.
Renáta VESECKÁ, nejvyšší státní zástupkyně: Dobrý den.

Vy jste dala jasně najevo, že se vám příliš nelíbí ta současná praxe, kdy státní zástupci jsou obrazně řečeno ve vleku policie při přípravě trestního řízení. Paní nejvyšší, existují nějaká data, která ukazují, že státní zástupci ne zcela dobře oponují nekvalitní policejní práci?
Já si myslím, že se dá hovořit o jasných signálech, kterými jsou zejména zproštěné trestní věci, kde soudy uzavírají, že stíhání nemělo být vůbec vedeno, protože se nejedná o trestný čin, myslím si, že také mediální nezvládnutí některých výstupů ze strany policie nechává státní zástupce naprosto nečinnými a v tomto směru si myslím, že by měli ukázat, že skutečně jsou to státní zástupci, kdo jsou pány přípravného řízení.

Můžete uvést případy, které vás v poslední době, vás osobně namíchly, kde se ukázalo, že státní zástupci nejsou zcela dobrými oponenty ledabylé práce policistů?
Myslím si, že těch případů je několik. Nechtěla bych specifikovat konkrétní. Koneckonců příští ...

Dva mi, prosím, řekněte.
Myslím si, že například i tisková konference, která probíhala ke kauze nemocnice v Havlíčkově Brodě, která se stala takřka reality show, celého trestného činu, celého trestního řízení a ze strany státních zástupců nebylo nějakým způsobem reagováno, nebyla zcela v pořádku. Myslím si, že bychom našli i další případy, ale co bych chtěla zmínit je to, že pro příští rok jsme stanovili nebo uložili vypracovat zvláštní zprávu, která by právě se věnovala otázkám zprošťujících rozsudků, a to z toho pohledu, zda došlo k nečinnosti státních zástupců v počátcích trestního řízení, zda eventuálně byl špatně vykonáván dozor a nebo zda u zproštěných věcí se jedná o posun v rámci rozhodovací praxe soudu.

Dá se toto označit, tento postup, který chcete v příštím roce, že to bude jakýsi audit, který bude zkoumat práci státních zástupců, zda jsou dostatečnými pány v trestním řízení a zda dobře oponují policii?
Přesně tak. Ale já bych ještě chtěla doplnit, že kromě této zvláštní zprávy bude ještě další významná a důležitá zvláštní zpráva, která se bude dotýkat rozhodování o používání operativně pátracích prostředků, protože i v tomto směru si myslím, že v letošním roce zaznělo mnohé na kritiku státních zástupců a já se domnívám, že skutečně ne ve všech případech je návrh na povolení operativně pátracího prostředku soudu dáván po zralé úvaze.

Což jsou odposlechy, když to řeknu.
To jsou odposlechy, sledování osob a podobně. Protože zase a nebudu se zmiňovat o konkrétních trestních věcech, ale v některých se ukazuje, že státní zástupci postupují poměrně formálně a zase nejsou to oni, kdo jsou pánem přípravného řízení. Nepostupují tak, že by kontrolovali činnost policie, vyhodnocovali a vyžadovali od policie, aby bylo vyhodnocováno to, co bylo získáno.

Kdy obě zprávy v příštím roce, ty audity, budou hotovy? Až na konci roku se to veřejnost dozví?
Rozhodně ne. Já jsem právě chtěla, aby termín byl co nejblíže možný a předpokládám, že počátkem roku v prvním čtvrtletí, to znamená, někdy koncem měsíce března by výsledky měly být již zcela zřejmé.

Vy jste zmínila, že vás například namíchl způsob informování policie a státních zástupců kolem kauzy havlíčkobrodské policie. Pokud se ale nemýlím, tak jste zároveň, řekněme, posvětila postup státního zástupce v té havlíčkobrodské kauze. Jak vyvrátíte možnou námitku, že přece asi pochybil i státní zástupce, jestliže se někde válelo trestní oznámení havlíčkobrodské policie, že se tam dějí nepravosti v nemocnici a policista si odjede na dovolenou, spis nepředá, nechyboval v té souvislosti i státní zástupce?
Tady teď směšujeme trošku dvě různé věci. Pokud se mě ptáte, tak se mě ptáte na postup okresního státního zastupitelství v Havlíčkově Brodě, které ihned po obdržení oznámení předalo toto oznámení policii k dalšímu prověřování a tak, jak stanoví pokyn obecné povahy, po určité době, která v tomto případě znamená měsíc, vyžaduje od policistů zprávu, jakým způsobem je ve věci šetřeno. Poté, co takovýto dotaz státního zástupce byl učiněn, poté vlastně se rozjela i činnost policie.

To znamená, že nemohl konat státní zástupce dřív.
Ne, protože státní zástupce není vyšetřujícím orgánem. On má skutečně vykonávat dozor, eventuálně dohled a dozor v tomto směru byl vykonán. To, že byla nečinnost, prodleva ze strany policie, nelze přičítat v tomto případě státnímu zástupci. Samozřejmě, pokud státní zástupce by ponechal bez povšimnutí trestní věc, která by tři měsíce, čtyři měsíce mu nešla zpět na stůl, nedostal by informaci, pak by se jednalo o chybu v dozoru.

Když to zpřesním, ten policista v kauze havlíčkobrodské nemocnice, pokud se nemýlím, sice byl nemocen, ale setkáváte se jako státní zastupitelství často s tím, že policisté odjedou na dovolenou nebo onemocní a spis nepředají kolegovi? To znamená, že zásadní trestní kauzy v České republice zůstávají neprošetřovány po dobu řadu týdnů. Je to častý jev?
Bohužel, musím říci, že se nejedná o naprostou výjimku. Naopak se v praxi státní zástupci setkávají s tím, že policisté, kteří mají přidělen spis na zpracování, mají dovolenou, mají studijní volna, jsou nemocní a po tuto dobu spisy leží a nejsou vyšetřovány, takže já bych chtěla, aby státní zástupci i v těchto případech odpovědnost jasně stanovili a jasně vyžadovali plnění povinností jak policistů, tak aby si plnili povinnosti své.

Dalším problémem, který veřejnost může sledovat, jsou například i úniky informací od policie. Například bývalá náměstkyně ministra pro místní rozvoj Věra Jourová si nedávno v Otázkách postěžovala na únik části jejího policejního výslechu. Média ho měla několik hodin po jeho skončení, což Jourovou podle jejích slov poškodilo.
Věra JOUROVÁ, bývalá náměstkyně ministra pro místní rozvoj /ukázka/
Tak, samozřejmě ten únik mě velmi poškodil. Nečekala bych, že se něco takového vůbec může stát. já jsem tu výpověď, za kterou si stojím, vypovídala vůči lidem, kteří vyšetřují kauzu, kteří si dokáží přebrat význam slov, které jsem použila. Samozřejmě mě velmi zaráží a dotklo se mě to velmi osobně, že ta výpověď dostala určité interpretace v tisku, ať už účelově nebo jenom z neznalosti.

Řekla před časem bývalá náměstkyně ministra pro místní rozvoj Věra Jourová. Nebylo by na místě v tomhle konkrétním případě, ale i v případech dalších, když od orgánů činným v trestním řízení například od policie unikají informace, aby státní zástupci, paní nejvyšší státní zástupkyně, konali rychleji, to znamená, aby ten policista, od kterého unikl ten odposlech v kauze, nebo výslech v kauze Jourová, tak aby měl oplétačky se státním zástupcem?
Samozřejmě, je to zcela zásadní věc, únik informací z přípravného řízení, protože přípravné řízení je neveřejné. V tomto směru ale je vždy problém prokázat to, od koho konkrétně unikla informace z přípravného řízení.

Vy si myslíte, že v těch případech vůbec dochází ke zjišťování? Vždyť veřejnost se, vemte si, co bylo množství úniků a neříkejte mi, že se nepodaří alespoň jednoho policistu, od kterého ta informace unikne, odhalit?
Je to věcí opět policie, která musí prověřovat a která vlastně i v rámci kázeňského řízení se musí touto záležitostí zabývat. Od státních zástupců samozřejmě vyžadujeme to, aby reagovali na takovéto skutečnosti. Nejhorší je, pokud státní zástupce zůstane naprosto nečinný a bez reakce. V tomto směru si myslím ale, že je stav velice dobrý a státní zástupci rozhodně nejsou ti, kteří by nechávali takové informace bez povšimnutí.

Máte informace, že i v kauze Jourová se vyšetřují věci pochybení policie, protože ten případ má mnoho otazníků, o které se veřejnost dozvěděla, nejen únik toho policejního výslechu?
Samozřejmě, že se tato záležitost vyhodnocuje v rámci vyhodnocení celé této trestní kauzy.

Neukazuje to vůbec na alibismus a opatrnost státních zástupců, to, o čem se bavíme a to, co uvedl v týdnu například ombudsman Otakar Motejl, že zkrátka je nedobrá práce i státních zástupců, byť se na ni vy snažíte upozornit své podřízené.
Já bych chtěla rozhodně vyslovit podiv nad tím, co vyjádřil pan doktor Motejl, pokud uvedl, že státní zástupci jsou alibističtí, opatrní a že se bojí o své peníze a kanceláře, protože to je přesně to, o co se státní zástupci rozhodně bát nemusí. Myslím si, že to je neodůvodněný útok na státní zástupce, protože přesto, že kritizuji efektivitu, přesto, že kritizuji to, že státní zástupci nejsou dostatečnými pány přípravného řízení, tak rozhodně nemohu souhlasit s tím, že by byli alibističtí či opatrní. Je to skutečně jenom otázka nastavení větší aktivity jednotlivých státních zástupců od počátku přípravného řízení. Bohužel si myslím, že počátky přípravného řízení skutečně někdy více ovládá policie než státní zástupci.

Když naváži na únik informací o odposleších, téma, které jsme s nejvyšší státní zástupkyní v právě končícím roce probírali hned několikrát, není smutné, paní nejvyšší státní zástupkyně, že se veřejnost zatím nedozvěděla od září jasnou zprávu, zda šéf Útvaru zvláštních činností policejního prezidenta Tomáš Amler neporušil zákon, když předal koncem září politikům informace o živém probíhajícím vyšetřování, tedy o tom, kdo je odposloucháván v kauze úniku Kubiceho zprávy?
Ano, já jsem se tady v září vyjadřovala ke svému mínění ohledně rychlosti řízení v těchto kauzách. Učinila jsem i konkrétní opatření a také jsem řekla, že do konce roku předpokládám, že v takzvané Kubiceho zprávě bude rozhodnuto. Toto mé tvrzení trvá a předpokládám, že skutečně do konce roku podá státní zastupitelství jasné výstupy a jasné výsledky.

Můžete tedy garantovat veřejnosti, že do konce roku se bude i vědět, zda Tomáš Amler jako jedna z figur, která dala politikům informace o množství odposlechů v kauze úniků Kubiceho zprávy, že i v této věci bude mít veřejnost jasno, zda se Amler dopustil porušení zákona, či nikoli?
Bohužel, nejvyšší státní zastupitelství není orgánem, který by mohl ukládat nižším stupňům v jejichž kompetenci jsou tyto záležitosti, činnost. Já mohu pouze vyžadovat informace a mohu požádat vrchního státního zástupce, aby sjednal nápravu. Takže v tomto duchu mohu garantovat to, že budu požadovat od vrchního státního zástupce, aby do konce roku bylo jednoznačně řečeno, jakým způsobem došlo, či nedošlo k porušení zákona, eventuálně proč a z jakého důvodu nebylo doposud rozhodnuto.

Do konce roku to budou informace týkající se úniku Kubiceho zprávy, což je jedna rovina, ale i Kubiceho zpráva jako celek, to znamená, ty velmi citlivé a v některých momentech velmi zarážející informace o tom, zda státní správa byla napojena na politiky a na organizovaný zločin?
Pokud hovoříme o úniku Kubiceho zprávy, tak v tomto smyslu já hovořím o termínu konec roku a pokud vy hovoříte o citlivých informacích, které tato zpráva obsahovala, tak některé také by měly být vyhodnoceny do konce roku, některé trestní věci, kde probíhá přípravné řízení, rozhodně ale skončeny nebudou.

Říká nejvyšší státní zástupkyně České republiky Renáta Vesecká. Děkuji, že jste byla závěrečným hostem Otázek v roce 2006 a věřím, že se budeme setkávat i v roce 2007. Děkuji za vaši návštěvu.
Já děkuji, na shledanou.

Vám divákům také děkuji, že jste se dívali, přeji vám vše dobré do roku 2007 a těším se s vámi i v tom roce na shledání. Hezký zbytek dne pokud možno ve společnosti České televize.

Otázky Václava Moravce, ČT 24.5.2002


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2007

Hosted by www.Geocities.ws

1