Od: Martin Vadas [[email protected]]
Předmět: Stiznost Rade CT 061211
Datum: 13.12.2006 10:10:00

dovoluji si Vám zaslat stížnost týkající se generálního ředitele ČT k Vašemu uvážení a žádám Vás o zajištění veřejné služby, která jediná opravňuje existenci České televize.

Budete-li potřebovat jakékoliv další informace a pozvete-li mě, jsem připraven přijít i na Vaše zasedání a odpovědět na veškeré Vaše dotazy.

S pozdravem

Mgr.Martin Vadas
[adresa, telefon]


Stížnost Radě ČT - otevřený dopis

Rada České televize
140 70 Praha 4 Kavčí hory

Praha 11.12.2006

dovoluji si obrátit se na Vás se stížností týkající se generálního ředitele České televize podle § 8 odst.1 f) zákona o České televizi v aktuálním znění. Mám za to, že pomluvy, které tento pán šíří o spolupracovnících České televize nejsou veřejnou službou, která jediná legitimuje existenci České televize.

Žádám Vás, abyste neprodleně zasáhli a svým stanoviskem podle § 8 zákona o ČT zastavili vylhanou diskreditační kampaň, kterou vůči mé osobě vedou lidé, které jste ustanovili do vedoucích funkcí v České televizi. Mám na mysli především trio lhářů Mgr.Jiří Janeček, ing.František Lambert a Martin Krafl.

Nemaje dostatek informací, proto pouze dedukuji z té kupy pomluv a zvěstí, které se ke mně donesou, ze lží, které si přečtu v tisku a na webu České televize.

Přestože zasedání Rady ČT jsou dle zákona veřejná (!), požadavek zákona je vaším jednáním naplňován pouze formálně. Veřejnost nemá vhled do obsahu "veřejného" jednání, který z podstatné části zůstává skryt v dokumentech ležících na stole před vámi radními. Zápisy z jednání Rady ČT neinformují o důležitých bodech, o kterých se ve skutečnosti jednalo, i když "jen" v bodě různé. Zvukový záznam jednání bývá uveřejněn na webu až s mnohadenním prodlením, ač k tomu neexistuje žádný technologický důvod.

Podle mých informací dne 8.11.2006 došlo na jednání Rady ČT k několika pochybením a zbytečným incidentům.

Místopředseda Rady ČT Paedr. Jiří Baumruk, který jednání řídil, zřejmě vyřadil z návrhu programu řádně ohlášené závažné téma "cenzury", které písemně a ve správných lhůtách s předstihem dle jednacího řádu zaslal všem členům Rady ČT radní Doc.Jiří Voráč a generální ředitel k němu připojil ještě před zasedáním rady své vyjádření. K údajnému nezařazení do programu došlo v rozporu s jednacím řádem, přestože takový písemně podaný návrh podle Vašeho jednacího řádu se měl stát součástí programu Rady ČT "automaticky".

Jakkoliv veřejnosti není znám písemný podnět Doc.Voráče, ze zvukového záznamu lze usuzovat, že šlo o selhání generálního ředitele ČT v případu nekvalifikovaného stažení z již oznámeného termínu vysílání pořadu TS Brno Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína. Aktuální dokument byl zařazen do vysílání vnitřními mechanizmy ČT dávno po parlamentních volbách 7.11.2006 na ČT2. Teprve následně na poslední chvíli byl dávno schválený pořad generálním ředitelem České televize stažen z vysílání. Stalo se tak v okamžiku, kdy aktuální dokument byl již anoncován televizními věstníky a časopisy. Ty pak uveřejnily mé fotografie z natáčení, které jsem dokonce zdarma poskytl České televizi. Ta mé fotografie poskytla médiím, aby nakonec byly uveřejněny se zmatečnými popisky pod portréty bývalých politických vězňů Františka Cigánka a Vladimíra Hučína - "Nadané děti" "Hrdinové seriálu Miami" apod.

Česká televize se za nekvalifikovaný cenzorský zásah generálního ředitele dodnes (divákům ani čtenářům televizních věstníků, jakož ani poškozeným hrdinům mého filmu) neomluvila, ale naopak rozpoutala kampaň s cílem dehonestovat mě jako autora pořadu s použitím lživých tvrzení v médiích - Janeček, Krafl, Baumruk, Savický, "redaktor" Jelínková aj. Monitor médií mají členové Rady ČT k dispozici.

To vše se mělo stát údajně proto, že Jiří Janeček neměl čas film shlédnout od 14.8.2006, kdy byl "aktuální dokument" v Televizním studiu Brno ČT dokončen a poté i schválen do vysílání. Generální ředitel v případě pochybností mohl jednat s autorem, jak mu ukládá nejen zdravý rozum, či smlouvy mezi mnou a Českou televizí ad. Namísto toho se rozhodl veřejně vyhlásit, že se potřebuje poradit se svým Etickým panelem, protože údajně sám nemá v otázkách etiky postupu autora jasno a zužují ho pochybnosti.

Nevím, zda a o čem, ani kdo jednal, ale ředitel Janeček 8.11.2006 informoval Radu ČT, že Etický panel bude o věci jednat. V zápětí řekl nezávislému publicistovi Janu Šináglovi, který se zajímal o tento nezvyklý postup, že EP bude jednat ještě 8.11. JJ: "... moje právo je se poradit s Etickým panelem. To je moje právo, to můžu udělat. To udělám, ten zasedá dnes. Ten dokument bude vysílán tuším 5.12. Ale, rozumíte, jestli bude vysílán, to je naše rozhodnutí, kdy ho budeme vysílat. To nám prostě nikdo diktovat nebude. Našim programovým lidem to nikdo diktovat nebude".

Musím se tedy ptát: Kdopak se snažil cosi panu Janečkovi "diktovat"(?), že pokládal za nezbytné "aktuální dokument" stáhnout z vysílání, vzápětí ho zase zařadit a potřeboval takto vzrušeně se ohrazovat a připomínat takovou samozřejmost, jakou by měla být programová a hospodářská autonomie vysílatele veřejné služby?

Mluvčí Krafl dokonce prohlásil, že generální ředitel se musí poradit s Etickým panelem před vysíláním.

Předpokládám tedy, že Etický panel České televize se 8.11.2006 v nějaké sestavě sešel a podnět Jiřího Janečka generálnímu řediteli hodil zpět na hlavu, aby nebyl nařčen z podezření, že ctihodné osobnosti, manipulované jakýmsi tajemníkem, hrají roli předběžného cenzora poslušného krýt nekvalifikované kroky generálního ředitele. Dohaduji se, že Etický panel zřejmě vyjádřil ochotu (podle radního Dvořáka v televizi CZ24 "nejasné/nemastné stanovisko"), že o věci bude jednat nejdříve až po vysílání...

Jsou to jen mé spekulace, protože přes příslib Dr.Savického podnět generálního ředitele ani zápis o jednání Etického panelu z 8.11.2006 dodnes nebyly publikovány, přestože Dr Savický, tajemník etického panelu, uveřejnění těchto dokumentů přislíbil v Českých médiích ("18.11 16:37:40 autor: Nikolaj Savicky ip 80.250.1.238 Titulek: Par poznamek na okraj diskuse Za prve: ... Za ctvrte: zadavaci dopis Jiriho Janecka Etickemu panelu bude zverejnen nejpozdeji v pondeli 20. listopadu 2006, usneseni Etickeho panelu 7. prosince 2006, nebot teprve 6. prosince 2006 se Eticky panel specialne na toto tema sejde. Vot eto vsjo, ").

Není to "vsjo"!

Jakkoliv by si to Dr.Savický možná přál. Zbývá ten - podle radního Dvořáka -"nemastný/neslaný" zápis z jednání Etického panelu z 8.11.2006 a původní zadání od Jiřího Janečka. Kde je jim konec? Jak je možné, že v rozporu s jednacím řádem Etického panelu, jeho závěry nejsou a zřejmě ani často v minulosti nebyly publikovány do tří dnů, ačkoliv tak ukládal od roku 2004 a ještě 8.11.2006 platný jednací řád? Kde jsou uveřejněna všechna minulá stanoviska Etického panelu ČT? Pokud by měla jakýmsi Etickým panelem být zkoumána má etická způsobilost, pokládám za etické, abych byl k takovému jednání přizván a mohl se vyjádřit k jednostranným podkladům předloženým Českou televizí.

Jakou odpovědnost vyvodí Rada ČT?

Zákon o ČT poměrně důvěrně znám a dobře vím, že rada je tu od toho, aby zastupovala veřejnost a nikoliv kryla temnou minulost vedoucích činovníků ČT a jejich cenzurní choutky, které jsou v příkrém rozporu nejen s Kodexem, televizní veřejnou službou, ale i s Ústavou ČR. Rada je orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize a má dokonce 15 slušně placených členů ... Jen poctivá veřejná služba a nic jiného může opodstatnit existenci České televize, platy radních a nevolnictví plátců televizního poplatku.

Členové rady by měli vědět, že Rada má kromě volby a odvolávání generálních ředitelů mj. (f) rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele a (g) dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3) a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize a za tím účelem vydávat stanoviska a doporučení týkající se programové nabídky.

Zajímalo by mě, jaká stanoviska rada vydala a jaká doporučení v těchto věcech navrhla?

Zdá se, že rada stanoviska příliš nevydává a doporučení nenavrhuje zejména ze strachu, aby nebyla okřikována ředitelem ČT ze zasahování do programové autonomie České televize. Pokud se tak děje, pak by mělo být objasněno, zda někdo z rady, nebo odjinud do vysílání ČT skutečně zasahuje a jak?

Stanoviska rady přeci nejsou "zásahem do vysílání", ale veřejnou službou dle zákona o ČT.

Když se radní Doc.Voráč pokusil 8.11.2006 téma nesměle připomenout v rubrice různé, ředitel Janeček mu opáčil: "Pane Voráči, já opravdu, ale opravdu nevím, oč vám jde...". Snad by si rada měla hledat důvtipnějšího statutárního garanta veřejné služby.

V článcích, na diskusních fórech a v komentářích nejen LN se dočítám dohady a podezření o tom, že v České televizi není dodržován zákon 451/1991 Sb., že v životopisech některých manažerů chybí závažné údaje o členství a činnosti v bývalých zločineckých organizacích před rokem 1989, že Rada ČT možná byla v okamžiku, kdy rozhodovala o těchto postech uvedena v omyl a "možná" je v něm udržována dodnes... Nebo není a ví...? Můžete potvrdit nebo vyvrátit tyto mediální spekulace v zájmu ochrany dobrého jména České televize?

Mám za to, že generální ředitel Jiří Janeček by měl v zájmu ochrany dobrého jména České televize v reakci na komentář Jana Rejžka v Lidových novinách vyhlásit, že pan Rejžek se "možná" mýlí, protože nikdo z blízkých spolupracovníků generálního ředitele České televize se před listopadem 1989 po Jižních Čechách v uniformě Lidových milicí neřádil, jinak by přeci nemohl být blízkým spolupracovníkem statutárního garanta veřejné služby...

Nakolik je veřejnou službou snaha vedení ČT diskreditovat mě jako údajně neetického autora, který podle Janečka měl "podstrčit" (!) České televizi do vysílání film, který jsem ve skutečnosti jako autor a režisér vytvořil v řádné dramaturgii TS Brno a dokončil 14.8.2006?

Právě kontrolou veřejné služby by se měla Rada ČT zabývat. Nečiní-li tak, bude na místě upozornit Parlament, který by měl přijmout opatření vedoucí ke zjednání nápravy.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Martin Vadas


P.S.:

 1. Středa 8,00 na televizi 24CZ poslední repríza pořadu "Studio 24" o cenzuře filmu "Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína" v ČT za účasti radního Dobromila Dvořáka, JUDr.Milana Hulíka a režiséra Martina Vadase.

 2. Výčet filmů, které ČT ústy redaktor Jelínkové a mluvčího Krafla "požaduje" jako "typus" aktuálních dokumentů, dokazuje, že vůbec nejsou aktuální, jak se zmíněné okno nazývá: "Démon alkohol, Jak otrávit mecenáše, Jsem workoholik a kdo je víc, Matkou po třicítce, Poslední zvonění, Děti bez lásky i s láskou, Život na dluh, Lapeni v síti, Příliš nadané dti, Ptáci nenosí smrt, Pokusy na zvířatech".... Jakkoliv jsem mnohé z nich ani neviděl, jen názvy a fakt, že jich generální ředitel použil jako argumentu pro vyřazení Pravdě podobného příběhu Vladimíra Hučína z vysílání, dokládají jeho zkreslenou představu o smyslu dokumentární tvorby a "veřejné službě" vůbec. Pokládám to za jeden ze symptomů vytunelování veřejné služby z České televize. Janeček chce pouze mlátit prázdnou slámu a za svou zbytečnou činnost pobírat královský plat. To je zvěrstvo, o kterém jsem napsal stížnost Radě ČT téměř před dvěma roky. Rada stížnost zaevidovala, ale dodnes mi na ni neodpověděla!

  Nejtragičtější je domněnka generálního ředitele, že zpravodajské pojednání kauzy ve stylu České televize, jakkoliv frekventované, je naplněním veřejné služby. Janeček v této souvislosti uvádí: "v roce 2005 vysílala Česká televize (o případu Vladimíra Hučína) celkem 39 zpravodajských vstupů a jednu reportáž v publicistickém pořadu. V letošním roce mu věnovala už 31 zpravodajských vstupů a dvě reportáže v publicistických pořadech. Z této statistiky je zjevné, že Česká televize toto téma sleduje dlouhodobě a systematicky, a dokument pana Martina Vadase nepředstavuje žádné novum v její agendě."

  Pro správný obraz radních ČT by bylo důležité, aby si rada vyžádala profesionální analýzu těchto zpravodajských příspěvků, jakož i dalších za roky minulé a posoudit nakolik vypovídají o skutečnosti, která se daný den okolo Vladimíra Hučína vyjevila před soudem. Nakolik publicistické příspěvky, zmiňované generálním ředitelem, reflektují a dávaly do souvislostí relevantní skutečnosti. Je důležité mj. i spočítat kolikrát a opakovaně v každé zpravodajské relaci bylo divákovi vtloukáno do hlavy, že V.H. je obžalován z toho, že se dopustil sedmi trestných činů; neuposlechnutí rozkazu nadřízeného, zneužití pravomoci veřejného činitele, vyzrazení utajovaných skutečností, neoprávněného nakládání s osobními údaji... až po podvod se zdravotním pojištěním...

  Když jsem ta vysílání zpravodajství České televize během těch let celkem pečlivě sledoval, tak mnohé z těch výčtů údajných trestných činů uváděl i Janeček osobně, ještě jako hlasatel zpráv. Výsledek této dlouholeté Janečkovy "veřejné služby" je přetrvávající negativní obraz o člověku, který měl a má právo na presumpci neviny jako každý jiný občan, což Janeček zřejmě dodnes vůbec netuší.

  Poté, kdy Vladimír Hučín byl postupně zproštěn ve všech bodech obžaloby i u odvolacího soudu, když spoluobžalovaný a spoluzproštěný MUDr.Jan Chmelař za deset dnů zemřel na následky justičního pronásledování, odbylo se to v České televizi jakousi zprávou v jednom dni. Smrt MUDr.J.Chmelaře nebyla zmíněna vůbec, natož zjevné souvislosti. Tehdy se už neřekl ani žádný výčet - čeho všeho se Vladimír Hučín nedopustil, nebo co všechno nebylo shledáno trestným činem.

  To je "systematická" práce zpravodajství a publicistiky České televize, za kterou vedle Zdeňka Šámala nese mimořádný díl odpovědnosti právě Jiří Janeček, který takové zprávy v minulosti připravoval a osobně četl, dokonce takové "zpravodajství" i několik roků řídil a nyní generálně řediteluje televizi, ač veřejné službě ani trochu nerozumí! Právě proto si kluci před školou v Přerově říkají: "Hučín, to je ten týpek, co dává bomby do škol..., říkali to ve zprávách."

  Ta štvanice, na které se Česká televize (vedle jiných médií) vehementně také podílela, neskončila dodnes, pokračuje jednostrannou presentací dovolání JUDr.Vesecké v předvolebním období a povolebním cenzorským zásahem ředitele Janečka.

  Skutečnost, že televize veřejné služby kromě zpravodajství a analytické publicistiky vysílají též dokumentární tvorbu a každý z těchto televizních žánrů má své specifické poslání, Janeček vůbec netuší, proto sahá k ustrašené a služebné cenzuře a pomluvám nejen v případě filmu Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína. A členové rady ČT namísto ověření si Janečkových a Lambertových lží je papouškují - naposled Dobromil Dvořák v MATu 11.12.2006. Komu ku prospěchu?

 3. Martin Krafl nemluví opravdu, když v LN 20.11.2006 str.11. píše, že "Vadas a jeho zastánci požadovali vysílání a posléze kritizovali neodvysílání dokumentu v ČT v době před senátními volbami" Bez studu Krafl opakuje dále pomluvy Jiřího Janečka o tom, že "pan Vadas dokument nabídl České televizi bohužel v předvolební době...". To jsou lži a desinformace mající odvést pozornost od zřejmé cenzury.

  Skutečností je, že režisér Vadas nikdy nepožadoval vysílání v období před senátními volbami a svůj námět nabízel České televizi průběžně od roku 2002 až do cca března 2006, kdy Televizní studio Brno ČT projevilo zájem o 28 minut aktuálního dokumentu.


Na serveru JoskaZoceli je archiv článků k filmu, včetně linků na audio a video záznamy a fotogalerii.
Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1