Krajské státní zastupitelství – pobočka Olomouc
tř. 17. listopadu 44
771 37 Olomouc

V Olomouci 8.12.2006

STÍŽNOST

Dne 7. 12. 2006 mi bylo doručeno vyrozumění Okresního státního zastupitelství v Olomouci, čj. ZN 2371/2006, ve kterém státní zástupce Mgr. Jiří Jančík oznamuje, že "založil bez dalšího" mé podání ze dne 27.11.2006, ve kterém uvádím, že se pplk. Mgr. Zdenek Šebestík dopustil trestného činu a zmanipuloval mé přijímací řízení do služebního poměru příslušníka Policie ČR.

Okresní státní zastupitelství zdůvodňuje své rozhodnutí tím, že na pplk. Mgr. Zdenka Šebestíka, zástupce okresního ředitele OŘ Policie ČR, byť v přijímacím řízení vystupuje jako služební funkcionář jako Příslušník Policie ČR, nelze pohlížet jako na veřejného činitele dle trestního zákona, protože se nepodílí na plnění úkolů společnosti a státu, ale jen na plnění úkolů v pracovněprávních vztazích. A pokud by se pplk. Mgr. Zdenek Šebestík dopustil jednání, kterým by manipuloval s přijímacím řízením, tak se dopustí deliktu, ale mimo oblast trestního práva, míní okresní státní zástupce.

Mgr. Jiří Jančík přechází bez jediné zmínky ty informace v trestním oznámení, které poukazují na to, že zmanipulované přijímací řízení je zřejmě výsledkem vydírání a spolčení pplk. Mgr. Zdenka Šebestíka, plk. Bc. Jana Prince, ředitele BIS v Olomouci a posléze i pplk. Petra Pelíška, policejního rady 14. oddělení Inspekce ministra vnitra v Olomouci. Plk. Bc. Jan Princ, díky vazbám na staré struktury, tj. bývalé členy StB a KSČ uvnitř i vně bezpečnostního a státního aparátu, a svému postavení v BIS, ovlivnil vedení OŘ PČR v rozhodování o mém nepřijetí k polici. Plk. Bc. Jan Princ byl motivován i tím, že jsem veřejně odsuzoval jeho přímou účast v komplotu proti bývalému kpt. BIS Vladimíru Hučínovi.

Vzhledem k tomu, že se trestní oznámení vztahuje na olomoucké příslušníky Policie ČR ve vysokých funkcích a zdejšího ředitele Bezpečnostní informační služby, není vhodné, z důvodu možné podjatosti, aby tato věc byla vyřizována v Olomouci. Proto žádám, aby se touto záležitostí dále zabývalo některé státní zastupitelství v Praze.

Jiří Středa, Olomouc


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1